Kvalitets- och miljöpolicy

 Miljö & Industri Konsult AB bedriver lackering inom industri och bilverkstad, industriell blästring och skadereparationer av fordon på 2 verkstäder i Kalix. Våra grundvärden är närhet, trygghet och hög kundservice. Detta genomsyrar vår organisation och är i grunden en viktig del av vår företagskultur.

 

Kvalitet

Vi skall med stöd av tydliga och effektiva processer, rätt kompetens och en flexibel organisation säkerställa att vi uppfyller våra kunders, medarbetares, samarbetspartners och övriga intressenter krav och förväntningar. Vi ska se till att vi levererar rätt produkt, i rätt tid och till det pris som vi kommit överens om.

 

Miljö

Vi ska uppfylla gällande krav och gällande lagstiftning som berör hela vår verksamhet. Verksamhetens miljöpåverkan ska fortlöpande kontrolleras och följas upp, och vi ska aktivt bedriva ett systematiskt och kontinuerligt miljöarbete. Vi ska eftersträva en minskad energianvändning, ha en effektiv källsortering med en ambition att nå en hög grad av återvinning.

Tillagd i varukorgen